W ramach projektu Szkoła młodych inżynierów uczniowie szkół podstawowych będą mieli darmowe zajęcia z robo informatyki. Projekt realizowany jest w ramach działania 9.1.2 POKL.

O projekcie

Projekt „Szkoła młodych inżynierów” realizowany jest w ramach działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jest skierowany do uczniów czterech Szkół Podstawowych znajdujących się na terenie gminy Góra Kalwaria.

Celem projektu jest rozwinięcie oferty edukacyjnej Szkół Podstawowych biorących udział w projekcie w obszarze zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć z przedmiotów ścisłych takich jak matematyka i przyroda oraz podstawy fizyki. Dzięki dofinansowaniu udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. W ramach zajęć uczestnicy dostaną również materiały dydaktyczne i poczęstunek oraz będą mogli korzystać z potrzebnego sprzętu.
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Fabryka szans 2012 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl