W ramach projektu Szkoła młodych inżynierów uczniowie szkół podstawowych będą mieli darmowe zajęcia z robo informatyki. Projekt realizowany jest w ramach działania 9.1.2 POKL.

Partner

Partnerstwo z Gminą Góra Kalwaria oraz współpraca z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii umożliwiło precyzyjne sformułowanie problemów dotyczących uczniów. Personel pracujący w szkole uczestniczy w procesie promocyjno – rekrutacyjnym oraz daje gwarancję doboru do projektu uczestników najbardziej potrzebujących. Kluczowy wkład partnera w proces realizacji projektu stanowi właśnie jego aktywna rola w procesie promocyjno – rekrutacyjnym oraz udostępnienie sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć.

Gmina Góra Kalwaria posiada doświadczenie w ramach partnerstwa na rzecz rozwoju. Na terenie gminy realizowane były projekty  min. w ramach Działania 9.5 PO KL. Niniejszy projekt jest ukazaniem jeszcze większego spektrum możliwości jakie daje edukacja.
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Fabryka szans 2012 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl