W ramach projektu Szkoła młodych inżynierów uczniowie szkół podstawowych będą mieli darmowe zajęcia z robo informatyki. Projekt realizowany jest w ramach działania 9.1.2 POKL.

Projekt

Projekt „Szkoła młodych inżynierów” realizowany jest w ramach działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jest skierowany do uczniów czterech Szkół Podstawowych znajdujących się na terenie gminy Góra Kalwaria. Pierwszeństwo udziału w projekcie będą mieli uczniowie osiągający słabsze wyniki w nauce, mający problemy z dotarciem na zajęcia pozalekcyjne z powodów komunikacyjnych oraz pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Celem projektu jest rozwinięcie oferty edukacyjnej Szkół Podstawowych biorących udział w projekcie w obszarze zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć z przedmiotów ścisłych takich jak matematyka i przyroda oraz podstawy fizyki. Dzięki dofinansowaniu udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. W ramach zajęć uczestnicy dostaną również materiały dydaktyczne i poczęstunek oraz będą mogli korzystać z potrzebnego sprzętu.

W ramach projektu każdy z uczestników odbędzie 36 godzin lekcyjnych zajęć z roboinformatyki. Zajęcia w projekcie będą odbywały się w czterech edycjach – informacje o zajęciach będą pojawiać się na stronie projektu w zakładkach przypisanych każdej ze szkół pod hasłem „Terminy zajęć”.

Projekt realizowany jest od 1 września 2012 r. i potrwa do końca 2013 r. Liderem projektu jest firma KLS Partners mająca olbrzymie doświadczenie w realizacji tego typu projektów. Dodatkowo dzięki partnerstwu z Gminą Góra Kalwaria możliwe jest precyzyjne sformułowanie potrzeb oraz dobór właściwej grupy docelowej.
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Fabryka szans 2012 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl