W ramach projektu Szkoła młodych inżynierów uczniowie szkół podstawowych będą mieli darmowe zajęcia z robo informatyki. Projekt realizowany jest w ramach działania 9.1.2 POKL.

Robotyka

Warsztaty Roboinformatyki są zajęciami, na których w atmosferze zabawy młodzi uczniowie stają  przed wyzwaniami realizacji założonych zadań przy pomocy zaprojektowanych przez siebie konstrukcji. Uczniowie, pod okiem lektorów, pracują w zespołach i analizują ściśle określone zagadnienie, które zmienia się na każdych kolejnych zajęciach. Zespół wspólnie konstruuje, a następnie programuje autonomicznego robota, który wykonuje określoną misję.

Elastyczna formuła zajęć pozwala dostosować program zajęć do zróżnicowanego wieku uczniów. Jest to możliwe m.in. dzięki wykorzystaniu nowatorskich zestawów LEGO Mindstorm NXT (wymyślone w Massachusetts Institute of Technology; w USA). Zestawy LEGO Mindstorm NXT zawierają zarówno podstawowe części konstrukcyjne: łączniki, koła, osie, etc. oraz szereg elementów elektronicznych pozwalających na ruch robota oraz jego komunikację z otoczeniem. Wykorzystywanie graficznych, bardzo intuicyjnych języków programowania, pozwala nawet początkującym zgłębić tajniki programowania oraz zrozumieć strukturę algorytmów. Wynikiem pracy uczniów są roboty, które potrafią np. sprzątać zadany obszar, prowadzić selekcję kolorowych kulek ze względu na barwę, chwytać, kroczyć, etc. Trudno jest opisać słowami uczucie spełnienia jakie odczuwa się po raz pierwszy „ożywiając” własnego robota.
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Fabryka szans 2012 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl